Helsingin seudun kauppakamarin julkaisuja

Yritysturvallisuus

Helsingin seudun kauppakamarin yritysturvallisuuteen liittyvien selvitysten tavoitteena on saada tietoa yritysten turvallisuuden tilanteesta. Selvitysten on tarkoitus auttaa yrityksiä sekä yritysturvallisuuden nykytilan kartoittamisessa että yritysten riskienhallinnan tukemisessa.

X
Password protected
This category is protected with password. Please login to view this category.